Før du/I booker tid til en fremvisning er det vigtigt du/I har sat jer ind i følgende:

Lejekontrakten
Lejekontrakten er en standard lejekontrakt, kaldet Typeformular A, 10, som Indenrigs- og Boligministeriet har udformet. Den kan ses her på Indenrigs- og Boligministeriet hjemmeside eller ved at google her.

§11 Særlige vilkår
Lejekontrakten er standard, men i lejekontraktens §11 har vi nogle særlige vilkår som vedrører lejemålene på Musholmvej. Læs § 11 – SÆRLIGE VILKÅR her.

Husleje, Depositum og Forudbetalt husleje
Huslejen er pr. måned og skal betales forud en måned ad gangen.
Første måneds husleje skal betales inden nøglen til lejemålet overdrages.

Depositum er 3 måneders husleje og skal betales inden nøglen til lejemålet overdrages.
Depositum returneres igen den dag du fraflytter såfremt lejemåles stand er dertil.

Forudbetalt husleje er 3 måneders husleje og skal betales samtidig med, at lejekontrakten underskrives.
Den dag lejemålet opsiges vil vi ikke hæve husleje de 3 sidste måneder, men i stedet benytte den forudbetalt husleje.

Keyhole
Keyhole tilbyder en løsning som gør, at du ikke har 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt husleje låst hus os. I stedet betaler du lidt til Keyhole hver måned og så står de for garantien.
Læs mere om Keyholes løsning på deres hjemmeside her.

OBS Vi modtager ikke noget fra Keyhole. Det er blot et tilbud til vores lejere.

RKI
Vi kan ikke tilbyde lejemål hvis en i husstanden står i RKI.
Vi bede om personnummer og laver opslag på alle inden lejekontrakten tilbydes.